За мен

Здравейте!

  Аз съм Нели Георгиева - клиничен психолог, когнитивно-поведенчески консултант, системен и брачен консултант на двойки и семейства, психотерапевт на деца и юноши, съдебен психолог, кариерен консултант.

    Благодаря Ви, че отделяте своето внимание и интерес към моята практика.
    Като насочен към решения терапевт, целта ми е да Ви помогна да освободите истинския си потенциал, да станете цялостна личност и да водите живот, който си струва да празнувате.
    Въпреки че не можем да заличим трудните ситуации от миналото, можем да работим заедно, за да ги разберем по-добре и така да „пренапишем травмите“, за да постигнем психично и физическо здраве.
    Психолог съм с 20 години опит, който работи с млади хора и възрастни с често сложни проблеми с психологичното здраве. Основавам  много от своите терапевтични интервенции върху когнитивно-поведенческата психотерапия, схема терапията, системната терапия на двойки и семейства.
    Практиката ми е ориентирана към предоставянето на висококачествени психотерапевтични услуги за оценка и лечение на депресия, тревожност, злоупотреба с вещества, разстройство на личността, хранителни разстройства, обсесивно-компулсивно разстройство, разстройство на приспособяването и трудности във връзката, зависимости и др.
    Една, не малка част от професионалните ми интереси и значителен опит е в детското развитие. Работя повече от 15 години с разстройства от аутистичния спектър, различни синдроми, дислексия, речеви и говорни нарушения, ниска самооценка, трудност с адаптацията, конфликтност и опозиционно поведение.
    Като клиничен психолог с дългогодишна практика и сериозни инвестиции в образованието, извършвам психодиагностика за ТЕЛК или други организации и системи, като съдебната и правосъдната.
    Като съдебен психолог имам компетенциите и ресурсите да изготвям съдебно-психологични експертизи за широк кръг състояния.
    Имам опит в проектирането и доставката на услуги за групи и екипи в  организационно консултиране.
    Обучена съм в няколко специализирани терапевтични подхода като схема терапия, системна терапия, когнитивно-поведенческа терапия.

1 +

доверени клиенти

Моите убеждения:

    Вярвам в човешката уникалност!
    Вярвам в необходимостта да изнамирам всеки ден смисъла.
    Вярвам, че това което сме днес е свързано с нашето „вчера“. А осъзнатостта може да ни помогне да постигнем нашето желано „утре“.
    Искрено вярвам, че професията и личността взаимно се избират.
    В работата си прилагам подходи и техники от различни психотерапевтични школи, резултат от моите дългогодишни обучения и индивидуални търсения. Работя с когнитивно- поведенческата парадигма, схематерапията, системната терапия за двойки и семейства. Използвам техники и подходи на екзистенциалната терапия и психодрамата, както и своята личност и житейски опит, когато това е продуктивно.
    Най- дълбоко се свързвам с вярването, че позицията на терапевта е ефективна в мода на „здравия възрастен“/термин от схематерапията/, практикувайки „лимитирано повторно родителство“.
    Работата ми с клиент започвам първо с договор със себе си, в който търся да дам най- доброто на което съм способна в конкретния момент. Не просто търся да валидирам чувствата и преживяванията на клиента си, а истински емпатийно да се свържа с тях.
    Не съм подходяща за всеки клиент, както всяка личност не се свързва с всички хора които среща в живота си. Но, нагласата и търсенето ми да помогна, надявам се осъществяват първичното така важно свързване между мен и теб!
    Споделям виждането, че психотерапията е необходима за личностното ни развитие, свобода и щастие. Чрез нея човек може да преработи всички натрупани дисфункционални модели на поведение от миналото и ги превърне в здрави форми на себеизразяване и свързване. Посредством психотерапията, човек може да осъзнае ирационалните си мисли и убеждения, придобити в ранния опит и отговорни за деструктивния начин по който възприема себе си, другите и света днес. ПсихоТЕРАПИЯТА помага да минем отвъд рационалната ни интелигентност и се свържем с емоционалната ни такава. А през последната можем да се научим да живеем с чуждата различност, като стимул за душевно израстване и духовна будност!
    Очаквам да срещна твоята уникална човешка личност и се посветя в това да отговоря на нуждата й в терапевтичния процес!
Трудов опит
Образователни степени и обучения

11 години

Психолог в Кабинет за психологично консултиране, диагностика и терапия на деца и възрастни от клинични случаи до кризисна интервенция и справяне в ситуация на кризи

4 години

Психолог в Ресурсен център за подпомагане интегрираното обучение на деца и ученици със специални образователни потребност и член на Екипа за комплексно педагогическо оценяване  към РИО на МОН – Смолян, където се извършва оценка на  образователните потребности на всички ученици със специални образователни потребности

1 година

Педагогически съветник в ОДЗ-Чепеларе, където част от дейността е: Психологическо консултиране , диагностика  и терапия на деца и техните семейства; Индивидуална психотерапия на деца със СОП; провеждане на тренинги, обучения; психологическо подпомагане на персонала

3 години

Обществен възпитател към МКБППМН – гр. Чепеларе и гр. Смолян, където се работи с деца в риск; включително със специални образователни потребности

1 година

Психолог – обучител, тренинг водещ във Фондация за социални инвестиции и ресурси- София

4 години

Психолог в екипа за Психосоциална подкрепа при бедствия и аварии към БЧК – Смолян

6 години

Кариерен консултант, психолог в Център за кариерно ориентиране – Смолян

Придобити образователни степени и дипломи:

2017-2019: Двегодишна специализация по Фамилна терапия и терапия на двойки и семейства в Институт по фамилна терапия- гр. София

2009-2014: Петгодишна специализация по Когнитивно-поведенческо консултиране и терапия в Център за психология и психотерапия «Спектра»-София / Обучителна база към СУ «Св.Климент Охридски»

2007-2008: Едногодишна специализация по „Детска и юношеска психология” към ДУПКУ-гр.Стара Загора

2007-2008: Едногодишна специализация по „Клинична и консултативна психология” в СУ „Св.Климент Охридски”

2006-2007Едногодишна специализация по „Съдебна психология” към ПУ „Паисий Хилендарски”

2004-2006Магистратура „Социална-приложна психология”, Професионална квалификация – Психолог към ПУ „Паисий Хилендарски”

2000-2003Бакалавър „Психология”, Професионална квалификация-психолог към ВТУ „Св. Св.Кирил и Методий”

Преминати краткосрочни обучения:

2019: „Работа с частите на Аза в схема терапията” с Професор Дейвид Едуардс към Международното общество по Схема терапия и Българско Общество по Схема Терапия

2019: Схема терапия при нарцистично и гранично личностово разстройство с Алп Караосманоглу към Международното общество по Схема терапия и Българско Общество по Схема Терапия

2019: Групова схема терапия с д-р Пол Касеняк и  д-р Елена Романова към Международното общество по Схема терапия и Българско Общество по Схема Терапия

2014: „Когнитивно-поведенческа терапия при нарцистично и гранично личностови разстройства. Как се представя случай за супервизия в когнитивната терапия? Формулировка, терапевтичен план, терапевтични техники при психози и личностови разстройства.“ с Антонио Пинто към Българска асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия и Софийско психиатрично общество 

2012: „Кризисна интервенция при бедствия и аварии” към Австрийски червен кръст и БЧК

2000: „Образователни техники за справяне с агресивното поведение”

2000: „Умения за работа в екип”