Диагностични и
психотерапевтични услуги

Woman having a conversation with her therapist on couch in office

Психологично консултиране и терапия за възрастни

Използвани методи: Когнитивно-поведенческа терапия; Схема терапия; Системна терапия
Никкки

Психологично консултиране и терапия за деца

Работя повече от 15 години с разстройства от аутистичния спектър, различни синдроми, дислексия, речеви и говорни нарушения, ниска самооценка, трудност с адаптацията, конфликтност и опозиционно поведение.
service3

Психотерапия на двойки и семейства по системен метод

Консултиране и психотерапия за здраво семейно функциониране. Повишаване на емоционалната диференциация на всяка личност - "за удоволствен танц на двойката". Обща оценка на отношенческото функциониране на двойки и семества по.
getty_515779948_200013332000928093_160486

Психодиагностика за деца и възрастни

Извършване на цялостна психодиагностика на психическото и емоционалното състояние на детето, юношата и възрастния.
psihodiagnostika

Изготвяне на психологични заключения за ТЕЛК

Извършвам психодиагностика като клиничен психолог с дългогодишна практика и сериозни инвестиции в образованието.
cropped view of patient and psychologist writing diagnosis in clipboard in office

Съдебно-психологична експертиза в съдебната и извънсъдебна практика

Като съдебен психолог имам компетенциите и ресурсите да изготвям съдебно-психологични експертизи за широк кръг състояния.
service-Executive-Personal-Development

Личностно развитие

Намиране на пътища да изразим автентично себе си и се свържем с другите по здрав начин.
service5

Кариерно консултиране

Извършване на оценка за избор на професия и кариерно развитие.
online-counseling

Онлайн психологично консултиране и терапия

Използвани методи: Когнитивно-поведенческа терапия; Схема терапия; Системна терапия
successful-parents

“Университет” за успешни родители

Чрез методи на различни психотерапевтични направления и техники ще можете да изследвате себе си като родител и да придобиете идеи за желана промяна.