Цени

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ Е 60 МИНУТИ.
УСЛУГИТЕ НЕ СЕ ПОЕМАТ ОТ ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА.

  • ПСИХОЛОГИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ НА ВЪЗРАСТЕН– цена: 70 лв.
  • ПСИХОТЕРАПИЯ ПРИ ВЪЗРАСТЕН – цена: 70 лв
  • ФАМИЛНА ТЕРАПИЯ – цена: 120 лв.
  • ПСИХОТЕРАПИЯ НА ДВОЙКИ И СЕМЕЙСТВА – цена: 120 лв.
  • ДЕТСКО-ЮНОШЕСКА ПСИХОТЕРАПИЯ – цена: 60 лв. В психотерапевтичните сеанси, когато е необходимо участват и родителите – даване на насоки и препоръки, с цел да се подпомогне процеса на преодоляване на затрудненията на детето/тийнейджъра, както и обратна връзка от психотерапевта за съвместната им работа. При необходимост в терапията може да бъде включено и семейството.
  • ОНЛАЙН КОНСУЛТАЦИИ И ПСИХОТЕРАПИЯ ПО ВАЙБЪР, МЕСИНДЖЪР, УАТСАП – цена: 70 лв./ След предварително заплащане/
  • ПСИХОДИАГНОСТИКА С ТЕСТОВЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИ МЕТОДИКИ ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ – цена: 150 лв. Предоставяне на резултатите в писмен вид в рамките на 3 работни дни.
  • ПСИХОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ТЕЛК ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ /за град Смолян и град Пловдив/ – цена: 100 лв. В цената влиза провеждане на изследването, предаване на резултатите от изследването в писмен вид, в два екземпляра, в рамките на 3 работни дни.
  • ПСИХОЛОГИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА /за град Смолян и град Пловдив/ – цена: 250-300 лв. / в зависимост от случая/. В цената влиза, разговор – беседа, провеждане на необходимите тестови изследвания и предаване на готовата психологическа експертиза в писмен вид, в два екземпляра, в рамките на 7-10дена
  • КОНСУЛТАЦИИ ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ – цена: 70 лв.