Психодиагностика за
деца и възрастни

Какво представлява психодиагностиката?

Всички деца се развиват с техните собствени темпове и реагират на света около тях по различен начин. Психологическото диагностициране и консултиране може да помогне да открием силните страни на детето, както и да оптимизираме развитието.

Психодиагностика може да бъде извършвана, както за познавателното развитие на децата, така и за тяхното социално-емоционално функциониране.

Психодиагностиката е област от приложната психология, която ни помага да определим нивото на функциониране в различните области на детското развитие:

Когнитивно развитие:

   Памет

   Внимание

   Мислене

   Език

   Способност за потискане

    Коефициент на интелигентност

    Комуникативни нарушения

    Образователни потребности

    Професионално ориентиране

    Социално-емоционално функциониране

Инструменти:

Диагностицирането и оценката  се базира на вече разработени и стандартизирани тестове и методики в областта на детското развитие.

    Тестове за установяване на нивото на психично развитие

    IQ тестове

    Тестове за училищна готовност

    Тестове за професионално ориентиране

   Игрова дейност и наблюдение

   Проективни тестове

За кого е подходяща психодиагностиката на развитие?

За деца, чиито родители:

    Искат да установят силните страни на детето си;

    Интересуват се в коя област трябва да положат повече усилия, за да може детето да достигне оптималното ниво на функциониране;

    Имат съмнения, че децата им са „прекалено“ активни или трудно се фокусират;

    Интересуват се дали детето им е добре подготвено за училище;

    Искат да помогнат на порасналото си дете да си избере подходяща за неговите способности професия.

    Искат да проучат потребностите на детето си, за да ги удовлятворят по-лесно.

Колко продължава психодиагностиката на развитието?

В зависимост от целта, психодиагностиката може да продължи от една до няколко сесии.

 

Самодиагностицирай се