Психотерапия на двойки и семейства по системен метод

Какво представлява системната терапия за двойки и семейства?

Семейната терапия е подход, който се фокусира върху семейните взаимоотношения. Работата на психотерапевта се основава на идеята, че проблемът се заражда  в системата/семейството, не в отделния индивид. Семейната терапия насърчава промяната и развитието посредством разрешаването на семейни конфликти и проблеми. Фокусът се поставя върху начина, по който членовете на семейството си взаимодействат, като се подчертава важността на добре функциониращата семейна единица за цялостното психично здраве и благополучие.

Без значение от произхода на даден проблем или кой конкретно има този проблем семейният терапевт се опитва да включи всички членове на семейството в процеса на вземане на полезни решения. Същевременно семейният терапевт се опитва да идентифицира конструктивни начини за оказване на подкрепа чрез прякото участие на цялото семейство. Опитният професионалист има за цел да насочи разговорите така, че да може да впрегне силата и мъдростта на всеки един член на семейството, вземайки предвид по-широкия икономически, социален, културен, политически и религиозен контекст и различните гледни точки, вярвания, възгледи и истории на всеки индивид.

Кога да потърсите семейна консултация или индивидуална в полза на семейството?

Психологичното консултиране  за двойки не е полезно само когато нещата се разпадат. Полезно е когато правите нова крачка напред (или назад), като например да се  съберете заедно, да се ожените, да имате деца, да смените мястото и средата в която живеете или дори когато за пръв път започнете да се срещате с някого. Консултациите за двойки помагат,  ако искате да си потвърдите или проверите , че сте с точния човек и в точното време. Помагат, ако искате да се задълбочите и да станете по-близки с партньора си или да направите страхотната си връзка още по-добра с няколко скромни корекции. Когато искате да прекратите дисфункционална връзка, терапевтът може да помогне. Особено полезна е психотерапията в ситуациите на раздяла , която се преживява като загуба и промяна и особено когато участват и  децата.

Системната терапия помага да развиете умения за отношения в двойката.

Повечето от нас никога не са били обучавани на никакви умения за взаимоотношения. Може би сме се научили от видяното в нашите семейства, от приятели, медии, книги, интернет. Но повечето от нас просто нямат представа какво всъщност правят. Консултациите и терапията на двойки ще Ви научи на необходимите умения, за да бъдете успешни във Вашата връзка.  Ще ви даде познаване и разбиране на Вашите нужди, както и умение да можете да съобщите нуждите си по начин, по който партньорът Ви да  чуе.  Системната терапия ще Ви научи да слушате и да почитате нуждите и чувствата на партньорите.

Полезност и приложимост на системната терапия при двойки и семейства в следните по-конкретни състояния:

 • Ревност в двойката
 • Изневяра в двойката
 • Обсебване
 • Усещане за самота
 • Усещане, че партньора не ви разбира
 • Чувствате се нежелани и нехаресвани
 • Липса на емпатия в двойката
 • Конфликти в семейната среда
 • Несходство в характерите
 • Проблеми с роднините на партньора
 • Трудности в общуването
 • Липса на доверие
 • Спорове в двойката
 • Конфликти в двойката
 • Сексуални проблеми в двойката
 • Агресия – психическо и физическо насилие
 • Следродилна депресия
 • Отглеждане и възпитание на деца
 • Самотни родители
 • Проблеми свързани с осиновяване
 • Разпределяне и договаряне на ролите в двойката
 • Изработване на семеен бюджет
 • Как да се справяме с бъдещи конфликти
 • Специфики и нужди на половете
 • Мястото на роднините в бъдещите семейни отношения
 • Изграждане на пълноценна сексуална връзка

Как протича една психологична консултативна сесия с двойка или семейство?

Първоначалната ви сесия е  за оценка и  ви дава възможност да се запознаете с терапевта и да предоставите известна информация за себе си и причините, поради  които търсите консултация. В допълнение, ще мога да отговоря на вашите въпроси относно услугите, поверителността и какво да очаквате в терапията. Заедно ще решим какъв вид терапевтична работа ще ви бъде от най-голяма полза. В същата диагностично-терапевтична среща  ще работим  за поставяне на Вашите цели в терапията и ще работим заедно за постигането им.

В консултативната сесия за двойки и семейства винаги има елементи и на терапевтична работа, според нуждата на процеса.  Темите могат да бъдат, както проблеми и трудности във взаимоотношенията, така и надграждане, и добавяне на нов опит в партньорската/ семейната динамика на общуване. Една от посоките на работа е да подкрепям партньорите да достигат до нови осъзнавания за връзката им и за своята роля в нея. Да намират вярната за себе си посока на развитие и промяна така, че да могат да допринасят за здрава, и стойностна свързаност с партньора.

Предимствата на терапията за двойки

 • Ще се научите конструктивно да решавате проблеми и конфликти
 • Здравословно да обработвате болка и гняв
 • Да поправете миналите си наранявания и проблеми
 • Да разпознаете своите модели, навици и вярвания
 • Да използвате умения за взаимоотношения, които работят
 • Да възстановите уважението, доверието и любовта
 • Подобрена комуникация
 • Шансът да се обработи изневяра
 • Работа в подкрепа интимността и взаимността
 • Постигане на здрава идентичност
 • Конструктивно решаване на проблеми
 • По- добро разбиране един за друг

ОБЩА ОЦЕНКА НА ОТНОШЕНЧЕСКОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ (GARF)  е диагностичен инструмент за двойки и семейства, където още сега можете да направите самооценка на партньорското/ семейно функциониране

Създава се от комисия за семействата към групата по развитие на психиатрията и е част от DSM-IV.

GARF е клинична скала за оценка на отношенческия контекст, в който живеят пациентите и в който се случват болестите.

Съдържание на скалата. След като преглежда съдържанието на трите най-разпространени модела за оценка на семействата – на Олсън, на Бивърс и Макмастър, комисията идентифицира три измерения, които се съдържат и в трите модела. Това са:

 • Съвместно решаване на проблеми: умения и ефективност в договарянето около проблемите и прилагането на решенията както за рутинни ежедневни дейности, така и за стресови, необичайни трудности; уменията да се разрешават конфликти и да се общува адекватно вербално и невербално по подходящ за ситуацията начин.
 • Организация: в контекста на културалните норми, това е умението да се диференцират и поддържат роли, които са респонзивни към индивидуалните нужди, споделените очаквания и променящите се обстоятелства; способността да се установи и променя йерархията в авторитета, властта и отговорността.
 • Емоционален климат: тонът и диапазонът на чувства, реципрочната привързаност/ангажираност, грижа и емпатия; взаимното зачитане и уважение, емоционалната респонзивност и експресивност; споделянето на ценности, адекватно на ролите сексуално функциониране.

Принцип на оценяване: Въз основата на динамично интервю и наблюдение клиницистът оценява функционирането по трите измерения – съвместно решаване на проблеми, организация и емоционален климат по положителна скала от 1 до 100. Средната стойност дава общата оценка на отношенческото функциониране.

За облекчаване на оценката скалата от 1 до 100 е разделена на пет квинтила. Ако има затруднение да се присъди точна цифра, се избира средата на квинтила – 90, 70, 50, 30, 10. В краен случай се отнася семейството към някой от квинтилите.

 1. 81 – 100

Общо: Отношенческата единица функционира задоволително според мнението на участниците в нея и от гледна точка на външни наблюдатели.

А) Договорени патерни на ежедневните дейности помагат да се задоволят обичайните нужди на всеки участник. Те се променят гъвкаво в отговор на необичайни обстоятелства. Конфликтите и стресовите промени, които се случват понякога, се овладяват чрез общуване насочено към справяне с проблема и договаряне;

Б) Участниците разбират и се съгласяват за ролите и отговорностите при изпълняването на задачи; уникалните характеристики и заслуги на всяка от суб-системите (родители, съпрузи, сиблинги, индивиди) се признават и зачитат;

В) Отношенческата атмосфера е адекватна на ситуациите и оптимистична; открито се изразява и овладява широк диапазон от чувства, има обща атмосфера на топлина, грижа, споделяне на ценности. Сексуалните отношения на възрастните членове са удовлетворителни.

 1. 61-80

Общо: Функционирането на отношенческата единица е донякъде неудовлетворително. Със времето повечето, но не всички трудности се решават без появата на сериозни оплаквания.

А) Има патерни на ежедневни дейности, но необичайното предизвиква трудности и болка. Обикновените проблеми в отношенията се решават адекватно; някои проблеми са натоварващи и остават нерешени, но не увреждат сериозно отношенията.

Б) Вземането на решения обикновено е компетентно, но усилията на членовете да се контролират един друг понякога са по-големи от необходимото и/или са неефективни. Индивидите и коалициите имат ясни граници, но понякога не се зачитат или се вкарват в ролята на “черната овца”;

В) Изразява се известен кръг от чувства, но се виждат моменти на емоционално блокиране и напрежение. Съществуват топлина и грижа, но са ограничени от раздразнителност, болка и фрустрация. Сексуалната активност на възрастните може да е донякъде неудовлетворителна или проблемна.

 1. 41 – 60

Общо: Отношенческата единица има моменти на удовлетворяващо и компетентно съвместно функциониране, но като правило преобладават дисфункционални и неудовлетворяващи отношения.

А) Комуникацията, решаването на проблеми и ежедневните дейности често са подтиснати или нарушени от неразрешени конфликти; има значителна трудност за приспособяване към стресове и житейски преходи като напускане на дома, смърт, раждане и женитба.

Б) Вземането на решения е компетентно и успешно само отвреме-навреме, свръх- ригидността или липсата на структура стават явни в такива моменти. Индивидуалните нужди често се подтискат от партньор или коалиция.

В) Болка и/или неефективен гняв или емоционална застиналост пречат на споделената радост. Въпреки че има известна топлина и подкрепа за членовете, обикновено тя не е разпределена равномерно. Често има обезпокоителни сексуални трудности при възрастните.

 1. 2. 21 – 40

Общо: Отношенческата единица е явно и сериозно дисфункционална; формите и моментите на удовлетворяващи отношения са редки.

А) Отношенческите патерни/ежедневните дейности не задоволяват нуждите на участниците; пренебрегват се установени очаквания, или пък упорито се преследват, независимо от промяната в обстоятелствата. Промените, свързани с жизнения цикъл, като напуксането на отношенческата единица или присъединяването към нея, предизвикват болезнени конфликти и очевидно фрустриращи провали в решаването на проблеми.

Б) Вземането на решения е тиранично или много неефективно. Уникалните характеристики на индивидите не се ценят или се пренебрегват от ригидни или объркващо менящи се коалиции.

В) Моментите на радост от съвместния живот са редки. Явното раздалечаване или открита враждебност отразяват значими трайни конфликти, които стоят неразрешени и болезнени. Често се наблюдават сериозни сексуални дисфункции при възрастните членове.

 1. 1 – 20

Общо: Отношенческата единица е прекалено дисфункционална, за да се поддържа контакт и привързаност.

А) Ежедневните дейности на практика отсъстват (напр. няма режим на хранене, лягане, събуждане). Членовете на домакинството често не знаят къде са другите и какво да очакват един от друг; общуването непрекъснато се нарушава от недоразумения и “говорене един през друг”.

Б) Личните и поколенчески отговорности един към друг не се признават и приемат. Границите на отношенческата единица като цяло и на субсистемите не могат да бъдат идентифицирани и договорени. В отношенията си хората могат физически да се застрашават, нараняват, или сексуално да се атакуват един друг.

В) Отчаянието и цинизмът са тотални, има много малко внимание към емоционалните нужди на другите. На практика няма усещане за привързаност, въвлеченост или загриженост за благополучието на другите.

0. Няма адекватна информация

Разбиране за семейството и брака според значими авторитети в областта:

Семейството се дефинира като сбор от всички активни дългосрочни взаимоотношения, които изграждат едно семейство, без значение дали има роднинска връзка или не. 

„Близостта и интимността с друг човек е нещо повече от желание, то е основна човешка потребност.“

“ УСПЕХЪТ В БРАКА НЕ ИДВА, КОГАТО НАМЕРИТЕ ПРАВИЛНИЯ ПАРТНЬОР, А КАТО БЪДЕТЕ ПРАВИЛНИЯТ ПАРТНЬОР.“ Барнет Брукнър

Връзките изискват усилия, а любовните връзки изискват още по-големи усилия. Но си струва, защото след като преминем през трудностите, вече не сме същите, вече сме пораснали, станали сме по-съзнателни и по-завършени.- Хорхе Букай

Никога не сме толкова беззащитни, както тогава, когато обичаме, и никога толкова безнадеждно нещастни, както когато изгубим любовта.Зигмунд Фройд