Психологично консултиране и терапия за деца

В кои случаи е полезно, дори необходимо, да потърсите психологична консултация?

 
 • Кризи на възрастта
 • Трудности при възпитанието
 • Занижена самооценка
 • Проблеми в общуването
 • Конфликтни взаимоотношения
 • Липса на самостоятелност и интереси
 • Бягство от училище и вкъщи
 • Страхове и фобии
 • Срамежливост, неувереност, коплекси
 • Липса на мотивация
 • Лъжи и извършване на кражби
 • Справяне с агресия и автоагресия
 • Компютърна и други пристрастявания
 • Говорни нарушения
 • Тикове
 • Нощно напикаване
 • Проблеми със съня
 • Психосоматични състояние и симптоми
 • Нарушена памет и концентрация
 • Дислексия
 • Аутизъм
 • Хиперактивност
 • Трудности в адаптацията
 • Затруднена комуникация с родители, учители, връстници
 • Преодоляване на трудности в семейството – загуба на близък, развод, нов партньор на родителя, нов член на семейството
 • Справяне със стресови ситуации
 • Учене, запомняне и възпроизвеждане на знания
 • Смяна на местоживеене или училище
 • Отношения в училище – съученици/учители
 • физически заболявания
 • Работа с осиновители и осиновени деца
 •  Необходимост от извършване на цялостна психодиагностика на психическото и емоционалното развитие на детето и юношата