“Университет” за успешни родители

Какво представлява “Университетът” за родители?

Да си родител е предизвикателна и не лека задача. В ежедневното старание да осигурим на децата си здрав и полезен живот все повече търсим да се образоваме в родителската си роля.

В поредицата от ателиета за родители в “Университетът” ще Ви придружим в постигането на тази Ви цел, посредством обучаване в  следните теми:

 1. Как да общуваме спокойно с децата си
 2. Дисциплината – знак на обич или опит за контрол
 3. Защо детето има нужда от внимание
 4. Как да се справим с агресивното поведение
 5. Потребности на детето и родителя
 6. Роли и отговорности
 7. Граници и правила
 8. Стратегии за справяне в конкретни ситуации
 9. Как да развиваме децата си?
 10. Докъде сме ние, и от къде е детето?
 11. Теми по Ваши заявки и някои други въпроси свързани с личностното развитие.

 Инструменти

Ателиетата за родители ще протичат като тренингите и ще имат както информативна, така и преживелищна част за Вас. Чрез метода на различни психотерапевтични направления и техники ще можете да изследвате себе си като родител и да придобиете идеи за желана промяна. От полза за вас ще бъде и възможността да обмените опит с другите участници/родители.

За кого са подходящи тренингите за родители?

За родители, които:

    Желаят да научат повече за развитието на децата.
    Имат конкретни тревоги или въпроси, които искат да споделят и да потърсят мнение.
    Се интересуват кои са най-често срещаните предизвикателства в родителстването.
    Искат да общуват пълноценно и информирано с децата си.

Формат и продължителност на тренингите за родители

Форматът на тези тренинги е гъвкав и зависи от конкретната тема или заявка. Могат да бъдат еднократни в рамките на 2-3 часа, но може да има и няколко срещи, които са фокусирани върху различни теми.